O společnosti

V roce 1994 na základě „VEŘEJNÉHO SLYŠENÍ“ před „Radou pro rozhlasové a televizní vysílání“ byla přidělena jedna z prvních licencí pro regionální televizní vysílání v Čechách a to pro televizní stanici  „REGIONÁLNÍ TELEVIZE DAKR“. Stejnojmenná společnost provozovala televizní vysílání na sdíleném kmitočtu nejdříve s TV Premiéra a později s Prima TV až do roku 2009. V tomto roce bylo vysílání této stanice stejně jako dalších stanic ve skupině R1 ukončeno a to nikoliv z důvodů ekonomických, ale v souvislosti s problémy souvisejícími  s ukončením analogového vysílání a přechodem na DVB-T . Dlouholeté zkušenosti s výrobou a provozováním televizního vysílání, znalost trhu v  mediální oblasti a profesionální technické zázemí přimělo společníky k založení nové společnosti TV PRODUKCE DAKR s.r.o. v dubnu 2009. Cílem této společnosti je realizace nového projektu pro pokračování televizního vysílání v Mosteckém regionu.

Nová televizní stanice „TV DAKR“ získala v květnu 2013 po téměř čtyřech letech od ukončení  předešlého 15-ti letého provozu znovu licenci pro terestrické vysílání. Přidělením nové licence vznikla nová šance a zajímavější prostor pro přístup k divákům v mosteckém regionu. TV DAKR vysílá od 15.května 2014 nepřetržitě 24 hodin denně v digitálním pozemském vysílání ve formátu DVB-T. Půlhodinovou programovou smyčku je možné sledovat kdykoliv během dne.

Obsah vysílání

Obsahem vysílání je regionální zpravodajství, publicistika zaměřená na denní život v mosteckém regionu, komunální politika, kultura atd. Postupně se zařadí také lifestylové magazíny a dokumenty z mosteckého regionu, příroda a turistika, sport a motorismus, domácnost a rodina, kultura a hudba, technika a hobby, zdraví a životní styl apod.

Výroba a vysílání pořadů

Pro výrobu a vysílání pořadů má TV DAKR vybavené režijní a odbavovací pracoviště v Mostě, Velebudicích.