Kontakty

Provozovatel vysílání

TV PRODUKCE DAKR S.R.O.

Obchodní 41
434 01 Most

E-mail:
produkce@dakr-tv.cz

Telefon:
+420 602 404 061

Redakce zpravodajství Most

TV DAKR

Obchodní 41
434 01 Most

E-mail:
produkce@dakr-tv.cz

Telefon:
+420 602 404 062

Redakce zpravodajství Teplice

E-mail:
dakrteplice@email.cz

Telefon:
+420 602 650 911

Rada pro rozhlasové
a televizní vysílání

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním je:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00 Praha 2

Web:
www.rrtv.cz

Telefon:
+420 274 813 830
+420 226 236 000
+420 226 236 001

Fax:
+420 274 810 885

E-mail:
info@rrtv.cz